Nachrichten

26.02.2020Spôsob platby platobnou kartou

Pridali sme do faktúr možnosť zobraziť daľšiu platobnú metódu - Platobná karta.

06.11.2019QR kód vo faktúrach

Pridali sme možnosť aktivovať si QR kód vo faktúrach. Predvolené nastavenie je vypnuté, viete si to aktivovať cez Nastavenia / Fakturačné údaje / Generovať QR (PAY by square) kód vo faktúrach. Služba je dostupná per balík PREMIUM

05.02.2019Tlacenie pdf v sklade pneumatik

Pridali sme možnosť zvoliť si ako bude vyzerať pdf ak si chcete vytlačiť štítok a nalepiť na uskladnené pneumatiky. Máte 2 možnosti - 6 pneu v riadkoch pod sebou alebo 4 pneu rozdelelené na 2 a 2 pod sebou.

27.09.2018Nákupná cena

Pridali sme novú funkcionalitu, ktorá uľahčí odsledovať hrubý zisk na každej jednej zákazke, faktúre alebo cenovaj ponuke. Cez Nastavenia/Ostatné nastavanie si viete zapnúť zobrazovanie "Nákupnej ceny" priamo v detaile konkrétneho výpisu. Zobrazená Nákupná cena je s DPH a skladá sa z ceny práce, ceny služieb a skladovej ceny dielov/súčiastok. Cena sa samozrejme nezobrazuje v PDF výstupoch. Služba je dostupná pre balík PREMIUM

18.03.2018Vlastné servisné úkony v protokole pre mechanika.

Pridali sme možnosť zadať si vlastné prednastavené úkony v protokole pre machanika - servisná prehliadka. Viete si ich upraviť cez Nastavenia / Ostatné nastavenia.

18.07.2017Nové funkcie na servis.sk

Náhradné vozidlá - Ak ponúkate svojím zákazníkom počas opravy vozidla náhradné vozidlo, viete si v tejto sekcii vytvoríť zoznam ponúkaných vozidiel a následne odovzdávaco-preberací protokol, kde si zaznamenáte stav vozidla, výbavu, počet km, stav paliva atď. Ak ponúkate aj platený prenájom vozidiel - Autopožičovňu - viete zadať cenu za prenájom a následne vytvoriť zákazku alebo faktúru.

Dobropis - od teraz máte možnosť vytvorenia dobropisu k faktúre.

Pozadie - Ak nie ste spokojní s prednastavenou tapetou pozadia nášho webu, viete si to v nastaveniach zmeniť na Vami požadovanú farbu.

Automatické dopĺňanie údajov zákazníkov - Pre urýchlenie práce s pridávaním zákazníkov sme pridali možnosť automatického doplňovania údajov na základe IČO. Po vyplnení IČO Vám systém automaticky vyplní položky o danom subjekte z Obchodného alebo živnostenského registra. Údaje o Vašej spoločnosti viete tiež doplniť automaticky po Vašej registrácií.

22.02.2017Novinky

V spolupráci so spoločnosťou ProFinancie.sk sme spustili automatické dopĺňanie údajov o vozidle. Po zadaní EČV alebo VIN kódu sa do formulára automaticky vyplnia údaje: Značka, Názov modelu, farba, palivo, objem a výkon motora. Táto vec značne urýchli vyplňovanie formuláru o vozidle.

V prehľadoch si môžete zvoliť zobrazenie súm za servis s DPH alebo bez ako aj detailnejšie rozpísanie súm za prácu a diely za konkrétne obdobie, aby ste mali podrobnejšie prehľady o Vašich obratoch.

Ak využívate služby viac ako jednej banky, môžete vo faktúre zobrazovať viacej Vašich účtov.

V pracovnom kalendári sme pridali možnosť vyhľadávania podľa EČV, názvu vozidla alebo zákazníka.

20.12.2016Nový sklad pneumatík a zabezpečenie systému

Vytvorili sme nový sklad pneumatík.

Ľubovoľný počet skladov - ak jedna spoločnosť prevádzkujete viacej skladov (napr. kôli logistike), viete si vytvoriť každý sklad zvlášť s rôznym usporiadaním. Variabilita radov a blokov skladov (méžnosť ľubovoľného presúvania skaldov, radov, blokov) s kontrolou maximálnej kapacity s ohľadom na dátum uskladnenia/vyskladnenia pneumatík.

História uskladnených pneumatík

14.09.2016Nové funkcie na servis.sk

Dnes sme spustili daľšie nové fukcie.

Import skladových zásob - ak používate iný program na správu skladových zásob, viete údaje pomocou Vášho súboru typu CSV jednoducho presunúť do nášho systému tak aby boli plne kompatibilné a mohli s nimi dalej pracovať.

Cenové ponuky - Žiada Vás zákazník o cenovú ponuku? Jednoduché a prehľadné vytovrenie cenovaj ponuky na servis vozidla/zariadenia s možnosťou zaslania na email. Ak sa dohodnete na servise, cenovú ponuku jednoducho preklopíte do zákazky.

Zákazníci - Na karte zákazníka sú prehľadne viditeľné fakturačné údaje, rýchle odkazy do ďaľších sekcií (pridanie vozidla/zariadenia, vytvorenie novej zákazky....). Rýchle prehľady o sumáre zákaziek, vystavených/zaplatených/nezaplatených faktúrach za Vami zvolené obdobie.

Pracovný kalendár - Naplánujte si zákazníkov na konrétnu dobu. Objednávanie do servisu podľa Vašich kapacít a otváracích hodín. Majte prehľad o tom kedy máte voľné kapacity a môžete na servis prijať ďaľšieho zákazníka - presné plánovanie a časovanie zákaziek.

Zákazky - Máte viacej zákaziek od jedného zákazníka? Nie je už potrebné vystavovať každú faktúru zvlášť. Zosumarizujte mu ich v jednej faktúre.

12.07.2016Update nových funkcí

Dnes sme spustili nové fukcie, ktoré naším zákazníkom chýbali:

Sklad - kompletné skladové hospodástvo (skladové karty, obrátkovosť skladu, ročná uzávierka, rôzne výšky marže pre rôzne typy dielov, atď)

Zákazky - prehľadnejšie zobrazovanie otvorených / ukončených / zaplatených a nezaplatených zákaziek.

Faktúry - do faktúr možnosť pridania viac ako jednej zákazky

Faktúry je teraz možné vystavovať aj bez zákazky (vhodné pre priamych predajcov tovaru).

Kontakte
Cookies helfen uns Dienstleistungen erbringen. Indem Sie unsere Dienste stimmen Sie zu, dass wir Cookies. Weitere Informationen Schließen